Akce


Kalendář akcí

po-pá2.9.-6.9.Adaptační kurz - 1.B
Sportovní a turistický kurz 3. roč. (odjezd po 2. vyuč. hod.)
út3.9.Písemná zkouška z matematiky - profilová část MZ
út-pá3.9.-7.9.Adaptační kurz - 1.V
po9.9.Maturitní zkoušky
do 13.9.Vedoucí PK odevzdají zprávy o plnění tem. plánů za škol. ro 2018/19
pá-ne13.9.-15.9.Heuréka - seminář pro učitele fyziky
útdo 17.9.Vedoucí PK odevzdají tem. plány
Min. preventivní strategie - odevzdá prof. Pernicová
Plán vých. poradenství - odevzdá prof. Musálková
út17.9.Preventivní program - 1.B, 2.B
stdo 18.9.Aktualizace údajů v evidenci - TU
TU 1.V a 1.B odevzdají kopie vysvědčení žáků z posledního ročníku
st18.9.Preventivní program - 1.B, 2.B
čt19.9.Preventivní program - 1.B, 2.B
20.9.Preventivní program - 1.B, 2.B
út24.9.Elixír - seminář pro učitele fyziky
čt26.9.Fotografování
Výstava - 5.V (Vv), 2.B (Vv)
po1.10.Preventivní program - 5.V, 6.V
st2.10.Pedagogická rada (VZ)
Preventivní program - 5.V, 6.V
út8.10.Preventivní program - 5.V, 6.V
Elixír - seminář pro učitele fyziky
Přednáška Sklo kolem nás - 2.V, 3.V, 4.V
st9.10.Preventivní program - 5.V, 6.V
út15.10.Školní florbalový turnaj žáci nižšího studia
st16.10.Školní florbalový turnaj - žáci vyššího studia
Preventivní program - 1.V, 2.V, 4.V
čt17.10.Preventivní program - 1.V, 2.V, 4.V
Divadelní představení v němčině - 7.V(N), 8.V
po21.10.Pracovní porada
út12.11.Elixír - seminář pro učitele fyziky
15.11.Den poezie
pá-ne15.11.-17.11.Heuréka - seminář pro učitele fyziky
po18.11.Příběhy bezpráví, beseda k 17. listopadu - třídy od 4.V výše
út19.11.Pedagogická rada za 1. čtvrtletí a schůzka s rodiči
(setkání třídních důvěrníků s výborem SR a vedením školy od 17.00 hod.,
schůzka s rodiči začne v 17.30 hod.)
st20.11.Pokusy z fyziky na MFF UK (Akustika) - 7.V, 3.B
čt21.11.Preventivní program - 1.V, 2.V, 4.V
22.11.Preventivní program - 1.V, 2.V, 4.V
čt-so28.11.-30.11.Schola Pragensis
do 29.11.Odevzdání přihlášky k MZ
29.11.Vedoucí PK odevzdají zprávy o plnění tem. plánů (k 22. 11.)
po2.12.Pracovní porada
Den otevřených dveří
út10.12.Elixír - seminář pro učitele fyziky
Preventivní program - rezerva - třídy vyššího studia
st11.12.Preventivní program - rezerva - třídy vyššího studia
čt12.12.Preventivní program - rezerva - třídy vyššího studia
13.12.Preventivní program - rezerva - třídy vyššího studia
pá-ne13.12.-15.12.Výběrový lyžařský zájezd do Alp
st18.12.Vánoční laťka pro vyšší ročníky
čt19.12.Vánoční laťka pro nižší ročníky
ne-ne5.1.-12.1.Lyžařský kurz - 2.V, 5.V, 1.B
út7.1.Pracovní porada
st8.1.Den otevřených dveří
út14.1.Preventivní program - 2.V, 3.V, 4.V
st15.1.Preventivní program - 2.V, 3.V, 4.V
st-pá22.1.-24.1.Seminář v Památníku Terezín - studenti dějepisného sem. 3. roč.
24.1.Uzavření klasifikace za 1. pol. (do 12.00 hod.)
po27.1.Pedagogická rada za 1. pololetí
čt30.1.Žáci obdrží vysvědčení za 1. pololetí
Filmová přehlídka FilmŠpit

Školní akce

Menu