Kontakty


Zřizovatel: Hlavní město Praha

Adresa: Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2

Špitálská 2/700, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Telefony:

  • 283 891 459
  • 283 890 447
  • 283 893 123
  • 283 892 191 (školní jídelna, odhlašování obědů)

E-mail:

spitalska@gymspit.cz

ředitel:

Antonín Zajíc: antonin.zajic@gymspit.cz

zástupkyně ředitele:

PhDr. Yvetta Veverková: yvetta.veverkova@gymspit.cz
RNDr. Eva Přechová: eva.prechova@gymspit.cz

profesoři:

Všichni profesoři mají e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@gymspit.cz

výchovná poradkyně:

Mgr. Marie Musálková: Mariemusalkova@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Eva Šmídová

BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
email: gdpr@bdo.cz

Druh studia:

  • 79-41-K/81 Gymnázium (8leté)
  • 79-41-K/41 Gymnázium (4leté)
Menu